måndag, december 10, 2018
- Annons -

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ENLIGT LOV VÅRDVAL

Utdrag ur SLL:s förfrågningsunderlag upphandling Specialiserad ögonsjukvård 2019-01-01 (vårdgguiden.se) 4.7 Brister i utförande av Åtagandet och sanktioner Beställaren följer att Vårdgivaren uppfyller Åtagandet och vidmakthåller...

Ändring i lagen om sjuklön

Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 6–8 och 15 §§ lagen...

Ledare

I vårdvalet krävs ökad konkurrenskraft hos landets kliniker

Ibland undrar man vad det är som gör att så många patienter listar sig på en speciell klinik. Den vanligaste kommentaren förr var att...
- Annons -
- Annons -

Debatt

Varför behövs privat sjukvård?

Under de senaste åren har den politiska debatten kring privata entreprenörer som driver sjukvård blivit allt mer intensiv. Man har varnat för att privata...

Insändare

Varför alla dessa upprepningar?

Har under det senaste åren haft ett antal kontakter i sjukvården för att utgöra stöd till en anhörig. Det som ganska snart blir en...
- Annonser -