I vårdvalet krävs ökad konkurrenskraft hos landets kliniker

Ibland undrar man vad det är som gör att så många patienter listar sig på en speciell klinik. Den vanligaste kommentaren förr var att man valde den klinik som låg närmast arbete eller bostad. Men är det så fortfarande? Vårdvalet skapar nya förutsättningar för patienter att välja den klinik som vi
känner störst förtroende för.

Självklart är det professionella kunskapen om hur man återger oss hälsan ett absolut krav när vi väljer klinik. Men som patienter har vi nog svårt att egentligen värdera denna kunskap då vi oftast

med all rätt är beredda att lita på att läkare och sköterskor besitter rätt kunskap.

Men vid vår värdering av olika kliniker är nog det förtroende som skapas mellan läkare och patient absolut viktigaste kriteriet. Men det finns studier som gjorts som visar att så enkla saker som det
första bemötandet, hygienen på kliniken, att det finns något att läsa i väntrummet och att man får

information när man får vänta också har en avgörande betydelse.

Nu kommer också den digitala sjukvården d v s läkare på dator eller i mobiltelefon att skapa ytterligare konkurrens men där bristen på direkt personlig kontakt naturligtvis kan vara en

nackdel. Sammanfattningsvis kan vårdvalet utgöra ett hot för kliniker som inte kan skapa en

tillräcklig kvalitet medan det kan ses som en möjlighet att lista fler patienter för de väl
fungerande klinikerna.