Nyckeln till den goda kliniken

Kvalitetssäkra din klinik genom ledning och styrning

Kvalitetssäkring är ett slitet ord som osökt för tankarna till blanketter och långa, tröttsamma administrativa processer.

Men tiderna har förändrats och idag har de nya digitala verktygen även utvecklats för att hantera information och därmed assistera vid ledning och styrning av många verksamheter.

Att kunna leda och styra handlar mycket om att kunna delegera, engagera och motivera chefer och medarbetare.

Seminariet Nyckeln till den goda kliniken fokuserar på det moderna ledarskap som också leder till en säkring av såväl kvalitet som lönsamhet.

Seminariet har utformats för att arbeta med hela kliniker och workshop-formen skapar ett forum där alla ges möjligheter att delta.

Utgångspunkten är att stärka ”vi” känslan på  kliniken och att stärka medvetandet om vilken viktig roll alla spelar i begreppet ”nöjd patient”.

Seminariet är första steget i KIV Fas 3 där begreppet kvalitet integreras med effektivitet och lönsamhet och där det delegerade ledarskapet tydliggörs.

Kontakta oss på Processutveckling AB om du är intresserad av att arbeta med seminariet
”Nyckeln till den goda kliniken” i din verksamhet. Tel 08 – 754 98 00

VÄLKOMMEN !