Varför behövs privat sjukvård?

Under de senaste åren har den politiska debatten kring privata entreprenörer som driver sjukvård blivit allt mer intensiv. Man har varnat för att privata entreprenörer suger ut välfärden och gör orimliga vinster som man sedan flyttar till skatteparadis. Här lutar man sig mot några få exempel på företag inom äldreomsorgen som uppträtt oetiskt och drar alla över en kam. De som driver denna frågan företräder uppfattningen att all vårt skall drivas i offentlig regi. Huruvida den offentliga vården ger valuta för skattekronorna är man mindre intresserad av att debattera. I grunden borde man väl egentligen diskutera vilken kvalitet de olika vårdformerna erbjuder de patienter som betalar för vården snarare än vem som är huvudman?

Den privata sjukvården drivs företrädesvis i form av mindre kliniker och med en ganska personlig atmosfär som uppskattas av många patienter. Men det finns också större grupperingar som köper upp kliniker och bildar stora kedjor över landet. Den privata sjukvården har fortfarande en mycket liten del av marknaden och bör ses som ett komplement till den offentligt drivna vården.

När det gäller vinstuttagen så arbetar de privata vårdgivarna antingen på uppdrag av Landstingen eller som uppdragstagare för försäkringsbolag. Förutsättningen för god lönsamhet är naturligtvis att man i vårdvalet är attraktiva för många patienter. Så eventuella vinster skapas alltså egentligen av de patienter som valt dessa kliniker.
Kvalitén är således direkt avgörande för lönsamheten.

”Ej politiker”