KVALPRAK FLEX effektiviserar din administration och säkrar kvalitén.

Nu lanserar vi en helt ny produkt för mindre kliniker med en eller två läkare som vi kallat FLEX. Vi hoppas att den nya produkten skall underlätta din administration och stärka kvalitén i din verksamhet.

I nya FLEX finns dokumenthantering, avvikelserapportering, nyhetsbrev, lagar och regler samt annan information kring kvalitetssäkring. Du som idag använder KVALPRAK 2000
får utan kostnad byta till FLEX.

För Dig som idag använder WEB tillkommer en mindre årsavgift.

FLEX ersätter såväl KVALPRAK 2000 som KVALPRAK WEB från och med 2018 års kvalitetssäkring som genomförs under första kvartalet 2019.

Kontakta vår kundtjänst om du vill ha mer information 08 – 754 98 00.

Under hösten arrangerar KVALPRAK utbildning för dig som vill lära dig mer om FLEX och hur du kan öka lönsamhet, effektivitet och säkra kvalitén i din verksamhet.