Nu lanseras KVALPRAK FLEX !

I dagarna öppnar det ny lednings- och styrsystemet KVALPRAK FLEX med mängder av nya spännande funktioner som sparar tid och säkrar kvalitén i din verksamhet. KVALPRAK FLEX är utformat för dig som arbetar ensam eller tillsammans med någon kollega.

Som användare av KVALPRAK FLEX får du uppdaterad information om lagar och regler, du får ett bibliotek där du kan lagra dina dokument systematiskt, du får ett system för avvikelserapportering som innebär att du varje år systematiskt kan arbeta med att eliminera eventuell felkällor. FLEX är naturligtvis sökbart d v s du kan enkelt hitta det du
sparat i systemet.

KVALPRAK FLEX är en ”miniversion” av det nya systemet för större kliniker KIV 8.0 som kommer att lanseras under första kvartalet 2019. FLEX och KIV 8.0 år inriktade på lednings- och styrsystem för den privata sjukvården och effektiviserar en mängd administrativa rutiner i sjukvården.

Vill du ha mer information om de nya produkterna är du välkommen att kontakta vår support på telefon 08-754 98 00.