Vad kostar låg kvalitet?

Ofta förknippar man kvalitetssäkring med oändliga blanketter och mängder av ökande administration. Men hur många blanketter man än fyller i och hur många certifieringar man än får så hjälper detta ej upp kvalitén om arbetet inte ingår som ett naturligt inslag i verksamheten.

Många klagar i början över att arbetet med kvalitetssäkring tar tid från klinikens patienter och därmed reducerar intäkterna. Men om man arbetar med effektiv ledning och styrning av den egna verksamheten reducerar man istället kostnaderna.

Att avvikelser kostar pengar det är det ju ingen tvekan om. Ibland kan också avvikelser innebära obehag eller skada för patienten. Förebygger vi och reducerar avvikelserna ökar vi säkerheten och sänker kostnaderna.

Att söka information tar mycket tid för klinikens medarbetare. En av anledningarna till detta är ofta att informationen inte är strukturerad på rätt sätt.

Vissa chefer och medarbetare läser kanske inte heller informationen. Då är det bra om den
som skrivit den får besked av ledningssystemet vilka som läst och signerat.

Kliniken fungerar bäst om man har en professionell ledning som har tillgång till ett väl fungerande ledningssystem. KIV (Kvalitet i vården) kan vara nyckeln till den god kliniken.
Både för patienter, anhöriga, personal, myndigheter, huvudmän och ägare. Kontakta oss
gärna för mer information om nya programmet KIV 8.0.