Regeringen och Centerpartiet i strid om vårdmoms.

Per Åsling (C) vill att regeringen tar sitt ansvar – men finansminister Magdalena Andersson  (S) har inga planer på att se över momslagen. Foto: TT

En politisk strid om vårdmomsen har blossat upp mellan regeringen och Centerpartiet. Det handlar om den nya momsen på inhyrd vårdpersonal som endast får konsekvenser för privata vårdgivare. Enligt Centerpartiet är det ett brott mot januariavtalet.
– Regeringen måste kliva fram och ta sitt ansvar och agera, säger Per Åsling (C), vice ordförande i skatteutskottet.

Den första juli i år införs den så kallade vårdmomsen vilket innebär att inhyrd vårdpersonal beläggs med 25 procents moms. Det har Skatteverket beslutat efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Men det slår bara mot privata vårdgivare eftersom de offentliga får kompensation från staten för ingående moms.

Oro bland vårdföretagare i glesbygd

Det här innebär en kostnadsökning som många vårdföretag nu oroas över. Bland dem den ekonomiska föreningen Fjällhälsan i Hede, som startades av personalen när region Jämtland Härjedalen ville lägga ner den offentligt drivna läkarmottagningen på orten.

– Våra intäkter kommer inte att täcka utgifterna helt enkelt och det kan naturligtvis betyda att vi måste lägga ner, säger verksamhetschefen Stina Hedengran.

Ulla Nilsson som befinner sig på Fjällhälsan när SVT är på besök, är helt beroende av att ha tillgång till läkarvård i närheten.

– Jag får inte köra bil efter min stora operation på hjärnan, säger Ulla Nilsson.

Närmaste läkare finns annars i Sveg, sju mil bort.

– Nej, det går inte! säger Ulla Nilsson och skrattar.

C:”Finansministern har fel”

Branschorganisationen Vårdföretagarna har under lång tid larmat om konsekvenserna.

– Vi tycker att regeringen ska tillsätta en utredning för att se över momslagen. Det är uppenbart att det här slår jättehårt mot läkarförsörjningen i glesbygd, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Men finansminister Magdalena Andersson (S) har inga planer på att se över momslagen. Hon tycker att Fjällhälsan och alla andra istället kan ha timanställda läkare om läkarna inte önskar vara fast anställda. Det är helt momsfritt.

– Jag har svårt att se att vårdföretagens vara eller icke vara handlar om en momsfråga utan det handlar om att läkarna väljer att vara egenföretagare, säger Magdalena Andersson.

Irriterar Centerpartiet

Finansministerns inställning har skapat stor irritation inom Centerpartiet.

– Jag tycker att hon har fel. Ska vi ha en bra sjukvård över hela landet så är det viktigt att det finns både privata och offentliga utförare, dessutom står det tydligt i januariavtalet att det ska vara samma spelregler för privat som för offentlig sjukvård, säger Per Åsling (C).

Han anser att tolkningen av momsreglerna helt uppenbart slår mot privat sjukvård och det inte råder några tvivel om att glesbygden drabbas.

– Regeringen måste kliva fram och ta sitt ansvar och agera, säger Åsling.

På Fjällhälsan i Hede ställer man sig frågande till finansministerns lösning med timanställning.

– Vi vill gärna anställa men vi hittar inga läkare som vill vara anställda hos oss. Vi har några få egenföretagare som återkommer och det fungerar bra, säger verksamhetschefen Stina Hedengran.

Källa: SVT Nyheter
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politisk-strid-om-vardmomsen-slar-hart-mot-glesbygden