Kan nya bolagsformer vara lösningen för konsultläkarna?

Skatteverkets tolkning av moms på uthyrning av personal har skapat ett problem
för de många konsultläkare som idag utgör en viktig resurs i sjukvården. Trots
att många remissinstanser krävt en ändring av de nya momsreglerna som träder
i kraft 1 juli 2019 aviseras inga ändringar eller lättnader.

Detta innebär att man måste söka nya lösningar om man inte skall ställas inför enakut brist på personal. En idé som har diskuterats och som några kliniker några
kliniker nu prövar är den så kallade ”revisorsmodellen” som tillämpats sedan lång
tid bland auktoriserade revisorer.

Med kommanditbolag där alla blir delägare i verksamheten kan man arbeta i sjukvårdeni sitt eget bolag eftersom man då klassas som vårdgivare och enligt Skatteverkets reglerinte är skyldig att debitera och redovisa moms. Detta skulle alltså kunna innebära att vi
får privata vårdgivare med bolag som ägs av många?

Metoden innebär dock att avtal måste överlåtas på kommanditbolagen vilket naturligtvis
måste godkännas av avtalets parter och att ägarbilden förändras med de konsekvenser
detta innebär för upparbetad goodwill och kundbas.

Väljer man att pröva lösningar som denna gäller det nog att ha kompetenta affärsrådgivare och jurister så att man inte råkar ut för obehagliga överraskningar.