Att vara eller att inte vara det är frågan

hantering av momsfrågan lämnar i sanning ett och annat att önska. Skatteverket har meddelat sin tolkning av HD:s beslut i fråga om moms på bemanningstjänster inom hälsa och sjukvård. En tolkning som för den privata sjukvården skulle innebära allvarliga konsekvenser avseende bemanning.

Riskdagens skatteutskott har dock lämnat ett förslag till Riksdagen om att begära att Skatteverket omprövar sin tolkning och ta förslag beslutade av en klar politisk majoritet i
Riksdagen den 19 juni. (Se artikel).”

Men Skatteverkets beslut har redan trätt i kraft (1 juli 2019) och inga nya signaler har kommit i frågan i nuläget (6 aug 2019).

Så  formellt är det alltså de nya momsreglerna som gäller och sjukvården måste i varje fall på förhoppningsvis kort sikt rikta in sig på att följa dessa regler.

Att i dagsläget börja arbeta med frågan om kommanditbolag, vinstdelning, anställning eller andra liknande åtgärder känns knappast aktuellt för dels vet ju ingen vilka momsregler som kommer att gälla och dels är det oklart om vilka åtgärder Skatteverket skulle komma att godkänna.

Hanteringen av momsfrågan kan också komma att få rättsliga efterspel då det uppenbart finns en viss oklarhet kring Skatteverkets tolkning. Vi återkommer i denna fråga så snart det finns något att rapportera.