Momsfrågan tar ny vändning

Som framgår av artikeln från den 19 juni har en majoritet i riksdagen beslutat att ge Skatteverket i uppdrag att se över sin tolkning av moms för konsulter inom hälsa och sjukvård. Detta endast 11 dagar innan den 1 juli 2019 när Skatteverkets beslut börjar  gälla med de konsekvenser som man varnat för och som förväntas kunna bli dramatiska
när många kliniker får problem med bemanningen.