Glöm inte att använda uppdragsmärkning

Privata vårdgivare som har avtal* med Region Stockholm arbetar på uppdrag av Region Stockholm. I kommunikation som rör uppdraget ska relationen mellan Region Stockholm och uppdragstagaren framgå. Det görs genom att alltid använda uppdragsmärket.

På följande sidor finns anvisningar och exempel på hur det kan se ut.Bilaga till Riktlinjer för vårdgivares information och marknadsföring inom Stockholms läns landsting.

Anslag

På mottagningen ska finnas anslag med mottagningens namn, vårdgivarens namn och att vårdgivaren arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

I en del fall behöver anslagets utformning anpassas särskilt efter den verksamhet som bedrivs på vårdenheten. Vid frågor rådgör med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Kontakta avtalshandläggaren.

Uppdragsmärket
Svart uppdragsmärke
Vitt (negativt) uppdragsmärke
Uppdragsmärket finns i svart och vitt utförande och kan inte användas i annan färg.
Uppdragsmärket får placeras på valfri plats men bör placeras så att det inte konkurrerar med logotyp för avsändaren. Se exempel under Anslag och Exempel placering tryckt material.

Uppdragsmärket kan beställas på: www.vardgivarguiden.se

DNR HSN 2016-0773.