Nu finns mallar som underlättar din administration

Hur många timmar per år använder ni på er klinik för att skriva alla de rapporter som idag är ett krav för alla som arbetar med vård och omsorg. Lagförteckning, kliniska rutiner, personalrutiner, patientsäkerhetsberättelse, miljörutiner, patientkontakt och riskhantering är bara några exempel på vad som krävs.

KVALPRAK AB har sedan en tid tillbaka hemsidan ”www.wecareforyou.se” där vi erbjuder
ett rikt utbud av mallar och beskrivningar som på ett enkelt sätt hjälper dig att färdigställa
dokument och rutiner i enlighet med myndigheternas krav.