Landsting aviserar kontroll av ledningssystem hos vårdgivare

Under hösten har Landstinget i Stockholm genomfört kontroller hos flera vårdgivare i Stockholm med syftet att få ledningssystemen verifierade. När Landstinget i Stockholm genomför upphandlingar krävs att vårdgivaren har ett ledningssystem för att få lämna anbud. För den som vill veta mer om ledningssystem finns information i Socialstyrelsens
handbok att ladda ned på

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/Ledningssystem/

KVALPRAK AB levererar ledningssystemen WEB, FLEX och KIV.
Mer information på info@kvalprak.se