Barnkliniken IDUN inviger verksamheten

Den 27 november invigdes den nya barnkliniken IDUN belägen mitt emot St Görans Sjukhus på Kungsholmen. KVALPRAK;s representanter var inbjudna till invigningen
och gavs också tillfälle att överlämna klinikens kvalitetscertifikat i KIV

IDUN:s ägare valde att tidigt börja arbeta med klinikens kvalitetssäkring och var färdiga
med arbetet redan innan kliniken öppnade för patienter.

IDUN Barnklinik är den första klinik i landet som erhållit KVALPRAK AB:s guldcertifikat
för det fina arbete man genomfört och vi vill passa på att önska ägare och personal lycka till med den nya kliniken.