Stockholms läns landsting genomför massiva uppsägningar

Under den senaste tiden har vi nåtts av information om att SLL nu genomför en våg av uppsägningar vid akutsjukhusen i Stockholm. Syftet är att genomföra en omställning av
sjukvården i landstinget. Man kommer nu att öppna ett större antal Närakuter för att styra
om patientflöden till dessa och på så sätt avlasta akutmottagningar vid de större sjukhusen. Detta innebär att akutsjukhusens uppdrag förändras vilket förväntas leda till
mindre behov av vårdresurser.