Första Kiropraktorkliniken i KVALPRAK

Det är mycket glädjande för oss att hälsa Engelbrekts Kiropraktorcenter välkommen som
första kiropraktorer i ett kvalitetssäkringsprojekt med KIV 8.0. Projektet har inletts och
ger oss på KVALPRAK en ny, spännande bild av Kiropraktorers verksamhet. Under
våren räknar vi med att kliniken kommer att certifieras. Kliniken tillhör föreningen LKR,
Legitimerade Kiropraktorers Riksförbund.