Visst betalar vi alla för vår sjukvård?

Läste i ett inlägg från Elaine Kristensson på Facebook om behovet att utveckla den sjukvård som erbjuds av privata vårdgivare och försäkringsbolag. Artikeln orsakade en mängd kommentarer av typen ”skall vi nu behöva betala för sjukvård” och ”varför skall vi låta folk tjäna pengar på välfärden”.

Det slog mig då att många människor uppenbarligen tror att sjukvården i Sverige i den offentliga sektorn är gratis. Men så är verkligen inte fallet. Vi som bor i Sverige betalar
mest i Europa för sjukvård men vi gör det via skattsedeln vilket kanske är anledningen till tron att det är gratis.

Men trots att vi betalar mest i Europa så räcker resurserna i den svenska sjukvården inte till för alla behov. Vad detta beror på kan man naturligtvis diskutera. Den officiella förklaringen från myndigheterna är att vi har en åldrande befolkning och många svenskar har kroniska sjukdomar. Detta är naturligtvis sant och riktigt.

Men för oss som arbetat i sjukvården finns också en annan sanning. Runt den svenska offentliga sjukvården har ett nät av ”försörjande” verksamheter skapats som kräver stora
resurser att underhålla och som därmed tär på sjukvårdens resurser för vård av patient.

Den nya ordning som nu genomförs med närakuter och utbyggnad av primärvården är säkert en riktig åtgärd men dessa måste kompletteras med åtgärder för att minska även
den organisation som finns runt vården.

Försörjningen måste effektiviseras, administration och stab minskas, inköp och förrådshållning göras mer professionellt, lokalutnyttjandet effektiviseras, underhåll
och service upphandlas och antalet politiker reduceras.

Att satsa mer på utbyggnad av privat vård och försäkringsbolagens vård är sannolikt
också kostnadseffektivt då den privata inte kräver samma försörjning