Provtagning som rutin kostar mycket pengar!

I sjukvården har provtagning ofta införts som en rutin som aldrig ifrågasätts. När ett läkarbesök bokas tar man som en del av den förberedande rutinen ofta blodprover.
Detta innebär att man som patient måste göra dubbla besök på sjukhuset, ofta till en provtagningsenhet som ligger långt borta från entrén och där köer av patienter väntar på sin tur. Ett besök med provtagning kan för patienten ofta ta en timme plus restid För sjukhuset innebär det att man får betalt av huvudmannen för att man tagit prover.

Utan tvekan kan läkaren behöva dessa prover för att göra en korrekt medicinsk bedömning
men när man gör upprepade besök och får göra om samma prover med en veckas mellanrum väcker det lätt irritation.

När man ställer frågan om varför detta görs får man till svar ”att vi har den rutinen” eller ”att doktorn vill ha sina egna prover”.

Detta riskerar att kosta huvudmannen stora resurser som i stället skulle kunna användas
till meningsfull vård av patienterna!