Corona viruset ställer nya krav på kvalitet och säkerhet!

Världen skakas ju som alla vet just nu av krisen kring Corona viruset som påverkar oss alla
i någon form. Visserligen är det den offentliga vården som får ta huvudstöten och där arbetar man ju för fullt för att ställa om så att man får mer plats för Corona smittade patienter. Planerad operationsverksamhet ställs och IVA verksamheten förstärks.

Men även den privata vården kan komma att drabbas av krisen. Dels genom eventuella
personalbortfall och dels genom en minskning av patienter. Regeringen har rekommenderat att alla som tillhör riskgrupperna 70+, som har lungsjukdomar eller är multisjuka själva skall isolera sig för att minska risken att bli smittade. Ett visst patientbortfall får man nog räkna med.

Samtidigt prioriterar den allmänna vården Corona sjuka och akutsjuka. Många som behöver träffa läkare drar sig säkert för att besöka de stora sjukhusen med väntrum med
många sjuka.

Här skapas naturligtvis nya möjligheter för privata kliniker om man Corona säkrar sin verksamhet och t ex bara tar emot bokade patienter och undviker att patienter får vänta i väntrum.  Att verksamheten tydligt visar att man vidtagit särskilda åtgärder för att skydda personal och patienter är naturligtvis viktigt. Rutiner för hygien finns ju redan men att se över dessa och förstärka dem är naturligtvis viktigt och inger trygghet hos patienten. Att
ha rutiner som förhindrar att Corona smittade av misstag säker sig till kliniken är naturligtvis viktigt liksom att ha tydliga rutiner för hur an skall agera om detta ändå händer för att minimera riskerna är idag ett grundkrav.

När den offentliga vården ansträngs till bristningsgränsen är det naturligt att den privata vården skapar ett alternativ för patienter som hellre söker sig till en verksamhet som av
naturliga skäl inte hanterar Corona patienter. Behovet av att träffa läkare och sjukvårdspersonal avtar naturligtvis inte men kraven på trygghet kommer att öka.