Corona krisen och den privata sjukvården!

Just nu arbetar den offentliga vården för högtryck med att ta hand om människor som smittats med Corona viruset och med att ta prover för att söka begränsa smittan. I hemtjänsten arbetar man med att ta hand om alla de äldre som nu fått direktiv att man
skall stanna hem och som är i behov av service. Personalbehovet inom den offentliga vården är mycket stort. Man annonserar även efter icke legitimerade personer som kan
hjälpa till.

Det är oundvikligt att man också kommer att rikta blickarna den mycket stora resurs som den privata sjukvården utgör. Här finns erfarna kliniker i alla yrkeskategorier som naturligtvis om detta utnyttjas på rätt sätt kan utgöra ett värdefullt resurstillskott.

Många privata sjukvårdskliniker har också de senaste veckorna tappat en del av sina patienter och därmed fått svårigheter att hålla verksamheten igång. Nu bör dessa kliniker ta initiativ och erbjuda sina tjänster i stället för att vänta på eventuella tvångsåtgärder.

I första hand bör man naturligtvis satsa på att få tillbaka sina patienter vilket kräver att man marknadsför ett koncept som innebär att patienterna kan känna trygghet när man besöker kliniken eller får hjälp per telefon eller videokonferens. Att det försvunnit en del
patienter är snarast psykologiska effekter som t ex rädsla för smitta. Det är alltså av stor
att man nu marknadsför att man vidtagit åtgärder (Corona säkrat) för att skydda patienterna.

Möjligheter finns naturligtvis också för kliniker att erbjuda sina tjänster som ett alternativ
till de stora sjukhuset där man ju numera ställt in all verksamhet som inte är akut eller att
erbjuda landstingen att hyra kliniska resurser.

På KVALPRAK arbetar vi för närvarande med att utveckla stödåtgärder för de kliniker som
behöver ha råd och stöd i arbetet med att hantera denna situation. Du är naturligtvis alltid
välkommen att kontakta oss för en närmare diskussion.