måndag, september 27, 2021
- Annons -

Aktuellt

Sjukvården i förvandling

Just nu pågår ett omställningsarbete av gigantiska mått i den svenska sjukvården. Från att tyngdpunkten legat på de stora akutsjukhusen skall man nu ställa...

Stockholms läns landsting genomför massiva uppsägningar

Under den senaste tiden har vi nåtts av information om att SLL nu genomför en våg av uppsägningar vid akutsjukhusen i Stockholm. Syftet är att...

Barnkliniken IDUN inviger verksamheten

Den 27 november invigdes den nya barnkliniken IDUN belägen mitt emot St Görans Sjukhus på Kungsholmen. KVALPRAK;s representanter var inbjudna till invigningen och gavs också...

Landsting aviserar kontroll av ledningssystem hos vårdgivare

Under hösten har Landstinget i Stockholm genomfört kontroller hos flera vårdgivare i Stockholm med syftet att få ledningssystemen verifierade. När Landstinget i Stockholm genomför...

Region Stockholm ska utreda remisskrav för patienter som söker till sjukhusens...

Nedanstående artil   Nedanstående artikel är hämtad från Läkartidningen Joakim Andersson Joakim.andersson@lakartidningen.se I Region Stockholms budget för 2020 finns ett uppdrag om att utreda remisskrav till akuten. Nu har...

Nu finns mallar som underlättar din administration

Hur många timmar per år använder ni på er klinik för att skriva alla de rapporter som idag är ett krav för alla som...

Stabsläge i flera regioner efter brist på sjukvårdsutrustning

Sjukvårdsregionerna i Uppsala och Örebro har gått upp i stabsläge eftersom det råder stor brist på viktig sjukvårdsmateriel. Bland annat provtagingsrör, sterila handskar och...

Om ledarskapets betydelse för kvalitet

Källa: Utredningen Effektiv vård SOU 216,2 (Göran Stjernstedt, statlig utredare) Ledarskap på alla nivåer har avgörande betydelse En vanlig orsak till att samverkansprojekt blivit mindre lyckosamma, ofta...

Ny lista över lagar utsänd

Nu har vi för alla KIV kunder uppdaterat en aktuell förteckning över förordningar och lagar gällande hälsa och sjukvård. Listan har sänts ut till...

Statsbidrag till Landstingen för moms på bemanningstjänster

Publicerad 04 september 2019 (Ny version) Regeringen föreslår i budgeten för 2020 ett tillfälligt statsbidrag till landstingen för mervärdesskattekostnader för hyrpersonal inom vården. Satsningen omfattar...
- Annonser -