lördag, januari 19, 2019
- Annons -

Aktuellt

Ändring i lagen om sjuklön

Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 6–8 och 15 §§ lagen...

Viktig information från Skatteverket

Arbetsgivardeklaration på individnivå Från och med januari 2019 ska du som...

SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning om uthyrning av vårdpersonal

SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning om uthyrning av vårdpersonal. SKL menar att den inte överensstämmer med sjukhusundantagen i EU-rätten. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i en...

Diskussionen om mervärdesskatt på konsulttjänster

Ett förslag som oroar alla som använder konsultläkare vid sina kliniker oroar ny många verksamhetschefer som ser stora risker med att behöva betala moms...

Är din doktor K-märkt?

All personal som arbetar med hälsa och sjukvård skall enligt lag arbeta med ett system som säkrar kvaliteten i den egna verksamheten. De flesta av...

KVALPRAK FLEX effektiviserar din administration och säkrar kvalitén.

Nu lanserar vi en helt ny produkt för mindre kliniker med en eller två läkare som vi kallat FLEX. Vi hoppas att den nya...

Nyckeln till den goda kliniken

Kvalitetssäkra din klinik genom ledning och styrning Kvalitetssäkring är ett slitet ord som osökt för tankarna till blanketter och långa, tröttsamma administrativa processer. Men tiderna har...

Globen BUMM fick bäst betyg av patienterna i SKL:s enkät.

  När Sveriges kommuner och landsting presenterade resultatet av sin patientenkät för BUMM klinikerna så framstod det tydlig att Stockholmskliniken Globen BUMM fick det bästa betyget av nöjda...

Hur definierar du ordet kvalitet?

  Genom åren har kvalitetsbegreppet getts en alltmer formell och administrativ betydelse. Många upplever arbetet med att säkra kvalitet som påfrestande och betungande. Detta är en...

KVALPRAK arrangerar seminarier

  Under hösten 2018 lanserar företaget KVALPRAK AB som ägs bland annat av Stor-Stockholms Privatläkarförening två nya produkter för ledning och styrning med syfte att...
- Annonser -