onsdag, mars 20, 2019
- Annons -

Aktuellt

Att leda och styra mott rätt kvalitet!

I dag talas det allt mer i svensk sjukvård om behovet av professionella system för ledning och styrning för att uppnå rätt kvalitet i...

Nya och ändrade lagar 2019

Nya och ändrade lagar Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker Ny förordning AFS 2018:4 ersätter AFS 2005:1 Risker som inte är smittorisker flyttas till andra...

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ENLIGT LOV VÅRDVAL

Utdrag ur SLL:s förfrågningsunderlag upphandling Specialiserad ögonsjukvård 2019-01-01 (vårdgguiden.se) 4.7 Brister i utförande av Åtagandet och sanktioner Beställaren följer att Vårdgivaren uppfyller Åtagandet och vidmakthåller...

Ändring i lagen om sjuklön

Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 6–8 och 15 §§ lagen...

Viktig information från Skatteverket

Arbetsgivardeklaration på individnivå Från och med januari 2019 ska du som...

SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning om uthyrning av vårdpersonal

SKL ifrågasätter Skatteverkets bedömning om uthyrning av vårdpersonal. SKL menar att den inte överensstämmer med sjukhusundantagen i EU-rätten. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i en...

Diskussionen om mervärdesskatt på konsulttjänster

Ett förslag som oroar alla som använder konsultläkare vid sina kliniker oroar ny många verksamhetschefer som ser stora risker med att behöva betala moms...

Är din doktor K-märkt?

All personal som arbetar med hälsa och sjukvård skall enligt lag arbeta med ett system som säkrar kvaliteten i den egna verksamheten. De flesta av...

KVALPRAK FLEX effektiviserar din administration och säkrar kvalitén.

Nu lanserar vi en helt ny produkt för mindre kliniker med en eller två läkare som vi kallat FLEX. Vi hoppas att den nya...

Nyckeln till den goda kliniken

Kvalitetssäkra din klinik genom ledning och styrning Kvalitetssäkring är ett slitet ord som osökt för tankarna till blanketter och långa, tröttsamma administrativa processer. Men tiderna har...
- Annonser -