måndag, september 27, 2021
- Annons -

Aktuellt

Moms på uthyrning av vård personal från den 1 juli 2019

Moms ska betalas vid uthyrning av vårdpersonal. Det har Skatteverket beslutat i ett ställnings-tagande efter en dom från Högsta förvaltnings-domstolen. - Den som hyr ut...

Vad har IVO sett 2018

I en rapport till regeringen redovisar IVO sina synpunkterför 2018enligt nedan: Vad har IVO sett? 2018 Sammanfattning Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska varje år lämna...

Utbildning KVALPRAK FLEX 25 april 2019…

För att du som kund skall kunna utnyttja alla de funktioner som underlättar och effektiviserar din administration med det nya programmet KVALPRAK FLEX arrangerar...

Nu lanseras KIV 8.0 till alla våra användare..

Morgondagens ledningssystem är nu på plats och erbjuder sjukvården helt nya möjligheter att tillsammans utveckla effektivitet och stärka lönsamhet och kvalitet. Vi migrerar alla KVALPRAK:s kunder gamla...

Nu lanseras KVALPRAK FLEX !

I dagarna öppnar det ny lednings- och styrsystemet KVALPRAK FLEX med mängder av nya spännande funktioner som sparar tid och säkrar kvalitén i din...

Att leda och styra mott rätt kvalitet!

I dag talas det allt mer i svensk sjukvård om behovet av professionella system för ledning och styrning för att uppnå rätt kvalitet i...

Nya och ändrade lagar 2019

Nya och ändrade lagar Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker Ny förordning AFS 2018:4 ersätter AFS 2005:1 Risker som inte är smittorisker flyttas till andra...

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ENLIGT LOV VÅRDVAL

Utdrag ur SLL:s förfrågningsunderlag upphandling Specialiserad ögonsjukvård 2019-01-01 (vårdgguiden.se) 4.7 Brister i utförande av Åtagandet och sanktioner Beställaren följer att Vårdgivaren uppfyller Åtagandet och vidmakthåller...

Ändring i lagen om sjuklön

Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön Utfärdad den 31 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 6–8 och 15 §§ lagen...

Viktig information från Skatteverket

Arbetsgivardeklaration på individnivå Från och med januari 2019 ska du som...
- Annonser -